华社服员工

义工及合同工

Volunteers

Yugen He: CA providing our free taxation advice service
Oliver Xia: Computer engineer providing IT support

Contracted Professionals

Irene Ho: Counsellor (Victim Support ), MNZAC
Jenny Hare: External Supervisor for Social Worker
Thegish Naidoo: External Supervisor for Social Worker
Henry Lau: CA for MYOB Training
Robert Kan: CA for MYOB Training
Tony Scragg: Social Housing Project Manager

Contracted Tutors

Howick Centre:
Angela Gu, Chunlei Gao, Hong Zhang, HongXia Zhou, Hui Tian, Hui Zhang, Jing Jing Gong, Jing Jing Zhang, Junqi Fu, Kun Qian, Lianlian Guan, Moshu Xie, Nan An, Nan Yin, Ping Chen, Salendra Prakash Datt, Sushan Liu, Wei Liu, Wei Xiong, Xia Li, Xiaohong Chen, Xiting Wang, Yan Li, Ying Wang, Zifeng Liu

Botany Centre:
Chunrong Bao, Deliang Guo, Dingan Huang, Ganmei Lin, Hong Wei, Hongxia Zhou, Judy Chao, Junqi Fu, Lan Cheng, Mu Li, Philip Tse, Runan Liu, Wang Lu, Xiaohong Chen, Xiqian Hou, Xuefen Wang, Yingqiu Zhang, Yu Hua

Manukau Centre:
Avvneesh Sukakumaran, Chunyan Yu, David Curtin, Gary Qian, Haiju Zhang, Jun Xu, Li Wang, Lu Wang, Mingming Ding, Mingyang Zhang, Rongbang Gong, Rongshi Scott, Wei Liu, Yan Li, Yingqiu Zhang

New Lynn Centre:
Anna Lin, Chuanning Huang, Graeme Gibb, Hailing Liu, Hua Yang, Hui Zhang, Jing Chen, Qi Wu, Qiao Wu, Shuwen Chen, Shuyi Lin, Weili Huang, Xiaorong Lei, Xu Han , Xudong Gao, Xue Hua

Glenfield Centre:
Chenzhu Wang, Eric Wei Lee, Eve Chen, Han Huang, Hao Jia, Hong Lin, Jian Xin Huang, Keison Tang, Li Zhang, Ping Ma, Quanyin Zhang, Rongze Ma, Ru Jia, Shuyi Lin, Vicky Tang, Xiangwei Li, Xue Hua, Yu Gao, Yun Bian

Parnell Centre:
Barry, Bei li, Chanjuan Du, Chunlei Gao, Dandan Liu, Duojiao Huang, HaiJu Zhang, Hsieh Stephanie, Hua Yu, Hui Zhao, Jianxin Huang, Jinmin Li, Meng Qiu, Mengmeng Xia, Mengxia Fu, Moshu Xie, Ping Ma, Qi Guo, Shuo Han, Tingting Sun, Wei Xiong, Weili Huang, Xue Hua, Yi Huang, Ying Lou, Ying Zhou, Zhishan Li

Panmure Centre:
Li Wang, Gary Qian, Hua Yu, Hui Zhao, Jiani Yun, Lianlian Guan, Lu Wang, Lucy Wang, Meng Qiu, Nan Li, Nan Yin, Sam Zhu, Xiaohua Wang, Yinghua Zhang